Izjava o zaštiti osobnih podataka i politika privatnosti

Zaštita osobnih podataka pojedinaca od 25. svibnja 2018. godine uređena je Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016.godine i temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće:

 • kada ste pristali na obradu (privola),
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa tvrtke Detox-eko d.o.o. odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe Detox-eko d.o.o.

Naziv i kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka

Detox-eko d.o.o.
Logorište 31B
47000 Karlovac
Tel: +385 98 444047
E-pošta: detox-eko@outlook.com

Kao kupac ili korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava. Za sva pitanja ili zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas na gore navedenoj adresi.

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca. Zaposleni u Detox-eko d.o.o. su obvezni poštovati povjerljivost Vaših podataka.

Detox-eko d.o.o. kao pružatelj usluga pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Detox-eko d.o.o., Logorište 31B, Karlovac (u daljnjem tekstu Detox-eko d.o.o.) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci odnosno Korisnici (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno kako bi lakše razumjeli koje podatke Detox-eko d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.
Prihvaćanjem ove Politike privatnosti prilikom registracije Kupca, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Vrste osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje Detox-eko d.o.o., kada i u koje svrhe?

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo:

1. izravno od korisnika i to na način da nam ih sam korisnik dostavi - u svrhu kupnje ili sklapanja ugovora o trgovanju/izvršenja usluge

Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka je podnošenje zahtjeva za pojedinu kupnju ili uslugu, pri čemu korisnik, ako želi određenu kupnju ili uslugu, daje podatke i dokumente koji su nužni za kreiranje računa. Pružanje osobnih podataka u svrhu izvršenja ugovora-narudžbe predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 • U svrhu izvršenja kupnje ili usluge i dostave dokumentacije i računa potrebno je unijeti vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, email adresu , broj telefona, a ovisno dali se radi o veleprodaji onda i OIB/Matični broj tvrtke, bankovne podatke odnosno vaš IBAN, itd.)
 • Podatke prikupljamo i od pravnih osoba-korisnika usluga koji nam sukladno uvjetima korištenja naših usluga dostavljaju podatke fizičkih osoba, npr. portali grupne kupnje (KupiMe, Popustplus, 321Kupi, idr.)
 • legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavne službe i poštanske službe u svezi dostave paketa ili dokumentacije

2. ako nas izravno kontaktirate – u svrhu pružanja informacija

Podatke prikupljamo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o kupnji ili uslugama:

 • direktno e-mailom
 • telefonskim pozivom
 • uživo u prostorijama tvrtke

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Ukoliko pojedinac izravno kontaktira tvrtku Detox-eko d.o.o. na neki od gore navedenih načina time daje i suglasnost tvrtki Detox-eko d.o.o. da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađuje njihove osobne podatke u svrhu pružanja traženih informacija.

3. Iz javno dostupnih izvora, kao što su podaci iz javnog telefonskog imenika, službenih web stranica pravnih osoba, javno dostupnih servisa.

Maloljetnici - zaštita osobnih podataka djece

Prema članku 8. Uredbe (EU) 2016/679 obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina Detox-eko d.o.o. može vršiti obradu osobnih podataka djeteta samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. Detox-eko d.o.o. zahtijeva da maloljetnici ne sudjeluju u pravnim poslovima u odnosu na naše usluge

Pravna osnova obrade osobnih podataka

Detox-eko d.o.o. kao voditelj obrade, temelji obradu osobnih podataka na slijedećoj osnovi. Kupac davanjem svojih osobnih podataka te potvrdom o prihvaćanju ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za izvršenje usluga te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije usluga po narudžbi Kupca.

S kojim primateljima Detox-eko d.o.o. dijeli osobne podatke –prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama

U zakonski dozvoljenim okvirima i ovisno o vrsti obrade, Vaše podatke dostavljamo sljedećim partnerima:

 • Dostavne službe, poštanske službe
 • Pružatelji IT usluga u okviru podrške i održavanja softwarea
 • Pružatelji usluga portala grupne kupnje i drugih softverskih usluga
 • Pružatelji usluga naplate i banke
 • Pružatelji usluga osiguranja sigurnosti
 • Pružatelju usluga knjigovodstvenog evidentiranja podataka pri čemu se poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite podataka.

Detox-eko d.o.o. ne prosljeđuje niti razmjenjuje podatke korisnika s bilo kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

Prava ispitanika

Vama kao ispitaniku, vezano za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo sljedeća prava:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Prava na prigovor

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Detox-eko d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na e-mail adresu voditelja obrade: detox-eko@outlook.com

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

U određenim slučajevima pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na e-mail adresu detox-eko@outlook.com i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o izvršenoj usluzi ostaju pohranjeni u računu za izvršenu uslugu prema narudžbi shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje slanjem e-mail poruke na e-mail adresu voditelja obrade detox-eko@outlook.com u kojoj zahtijeva da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

Pravo da se ne podliježe automatiziranoj obradi osobnih podataka

Pojedinci imaju pravo ne biti podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.

Pravo na prigovor

U pojedinim slučajevima, pojedinci imaju pravo prigovora na obrađivanje njihovih osobnih podataka, uključujući i profiliranje. Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu detox-eko@outlook.com

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava i pravo na podnošenje pritužbi

Detox-eko d.o.o.se sukladno relevantnim propisima može kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka (e-mail detox-eko@outlook.com, telefon 098 365977). Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli. Svoja prava možete ostvarivati i putem pritužbe nadzornom tijelu u svezi s obradom Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, na čijim stranicama možete pronaći dodatne informacije o načinu kontaktiranja (http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas).

Ostvarivanje vaših prava kao ispitanika je besplatno, međutim ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani osobito zbog njihovog ponavljanja, Voditelj može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obrade vašeg zahtijeva, ili može odbiti postupanje po vašem zahtjevu.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka i gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika Detox-eko d.o.o. obrađuje u Republici Hrvatskoj. Vaši prikupljeni podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Zaštitu podataka Detox-eko d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Detox-eko d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene putem Interneta te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Detox-eko d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ova Politika donosi se kao dio zaštite osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka te stupa na snagu i počinje se primjenjivati od 25. svibnja 2018. godine. Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Detox-eko d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti.