OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: DETOX-EKO d.o.o. (dalje u tekstu: Detox-eko)

Skraćen naziv: DETOX-EKO

Djelatnost: 4791, Trgovina na malo preko pošte ili interneta

Sjedište/adresa: Logorište 31B, 47000 Karlovac

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu, MBS: 04725972

OIB: 60062570499

Poslovna banka i broj žiro-računa: RBA - Raiffeisenbank Hrvatska, Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb

IBAN: HR8924840081135033965

SWIFT: RZBHHR2X

Odgovorna osoba – osnivač i direktor: Boris Hreljac, dipl ing.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti

Radno vrijeme: 9h - 17h

Broj telefona: +385 98 444047

Adresa elektroničke pošte: detox-eko@outlook.com

Adresa internet trgovine:  https://www.detox-eko.hr

Za sva pitanja i nejasnoće vezane za ove Uvjete korištenja ili postupak narudžbe možete se obratiti Detox-eko na adresu e-pošte detox-eko@outlook.com ili putem telefona na broj: +385 98 444047.

UVODNE ODREDBE

 • Proizvodi na web shopu predstavljaju poziv na kupnju te će Detox-eko odlučiti o prihvatu ponude dane od strane potrošača.
 • Sklapanje ugovora putem web stranice www.detox-eko.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu te se na njega primjenjuje pravna stečevina Europske unije, uključujući propise Republike Hrvatske.
 • Ovim Uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između potrošača i Detox-eko. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
 • Kada proizvode na web stranici www.detox-eko.hr naručujete kao pravna osoba ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“, „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“ i „Materijalni nedostatak“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te drugi primjenjivi propisi.
 • Sadržaj web stranice www.detox-eko.hr dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik te se na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje hrvatsko pravo, osim ako iz primjenjivih propisa ne proizlazi drugačije.

OPĆE INFORMACIJE

 • Kupac i prodavatelj vezani su ovim Uvjetima korištenja, a u slučaju da je određena odredba suprotna prisilnim propisima hrvatskog prava primijenit će se prisilni propisi.
 • Sadržaj web stranice www.detox-eko.hr zaštićen je pravom intelektualnog vlasništva. Kupci i korisnici web stranice www.detox-eko.hr ne mogu raspolagati pravima intelektualnog vlasništva Detox-eko bez prethodnog odobrenja.
 • Korisnici i/ili kupci proizvoda dužni su suzdržavati se od nanošenja štete trećim osobama te su dužni poduzeti radnje kako bi se eventualna šteta umanjila.
 • Detox-eko ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.detox-eko.hr, osim ako je odgovornost Detox-eko regulirana prisilnim propisima Republike Hrvatske.
 • Kupci sami snose troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup web stranici www.detox-eko.hrStranice web shopa se koriste za Vašu privatnu uporabu bez ikakve naknade, pod uvjetom da se držite ovdje navedenih uvjeta i pravila.
 • Detox-eko ulaže konstantne napore kako bi omogućio optimalan rad i kvalitetu web stranice. Detox-eko ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno.
 • Fotografije korištene u web shop-u su uglavnom dobivene od proizvođača a neke i preuzete s interneta i ne moraju odgovarati određenim proizvodima u potpunosti. Specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. Detox-eko ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. Točan opis i karakteristike proizvoda zatražite na e-mail adresi detox-eko@outlook.com.
 • Detox-eko zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka i načina prijenosa.
 • Detox-eko zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na web stranici www.detox-eko.hr.
 • Ugovorne strane dužne su postupati u skladu s načelima savjesnosti i poštenja, zabrane prouzročenja štete te dužnosti ispunjenja obveza.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

 • Internet web trgovina www.detox-eko.hr u vlasništvu trgovačkog društva DETOX-EKO d.o.o., Logorište 31B, 47000 Karlovac; OIB: 60062570499 je ujedno prodavatelj i isporučitelj naručene robe.
 • Pod kupcem se podrazumijeva svaka fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan artikl iz ponude.
 • Kupovina putem web stranice www.detox-eko.hr je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, a kupovina se obavlja odabirom proizvoda i ispunjavanjem obrasca u web trgovini www.detox-eko.hr. Svi kupci koji obavljaju narudžbu putem web trgovine su prije narudžbe dužni pročitati Uvjete korištenja.
 • Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.
 • Prilikom ispunjavanja obrasca u web trgovini kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže kako bi isporuka protekla neometano, a putem elektroničke pošte će biti obaviješten o primitku narudžbe i slanju paketa.
 • Ako Detox-eko ne ispuni ugovor u roku o tome će, bez odgađanja, pisanim putem obavijestiti potrošača. Potrošač ima pravo na raskid ugovora samo ako je dao Detox-eko naknadni razumni rok za ispunjenje.

NARUČIVANJE

 • Naručivanje se obavlja odabirom pojedinih artikla u željenim količinama, nakon čega se automatski šalje narudžba elektronskom poštom. Nakon slanja narudžbe kupac treba dobiti potvrdu o poslanoj narudžbi. Tvrtka Detox-eko se obvezuje da će naručenu robu isporučiti u naručenim količinama za sve artikle koje trenutno ima na lageru. Za artikle koje nema na lageru prodavatelj se obvezuje da će kupca kontaktirati te ga o istom obavijestiti. U dogovoru s kupcem prodavatelj će za robu koju ne može isporučiti ponuditi kupcu drugu alternativnu robu. Ako kupac ne želi ne mora uzeti alternativnu robu i može prihvatiti narudžbu ostatka robe ili cijelu narudžbu otkazati.
 • Narudžba generirana putem web shopa www.detox-eko.hr ne predstavlja račun niti stvara bilo kakvu obvezu kako prodavatelju tako i kupcu nego predstavlja svojevrstan način upita. Prije nego što kupac potvrdi narudžbu obavezno mora pročitati ove uvjete prodaje i nakon što ih pročita klikom potvrđuje narudžbu. Kupnju nije moguće nastaviti bez toga jer tim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete korištenja te da se sa istima slaže. Kada Detox-eko kao prodavatelj dobije elektronsku poštu od kupca s narudžbom istu će provjeriti, po potrebi kontaktirati kupca oko bilo koje nejasnoće te eventualno s kupcem uskladiti narudžbu.
 • Kada kupac izvrši uplatu ponude ili se u dogovoru s prodavateljem odluči za plaćanje pouzećem ili dogovori o svemu što smatra bitno, ponuda postaje obvezujuća za prodavatelja da je isporuči. Ako se prodavatelj i kupac dogovore o eventualnoj odgodi plaćanja kupac je dužan ispoštovati rok plaćanja koji su isti dogovorili, a koji će biti naznačen na računu.
 • Tvrtka Detox-eko može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Detox-eko zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje Tvrtka Detox-eko, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane krajnjeg korisnika.
 • Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom na detox-eko@outlook.com, a Detox-eko će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

CIJENE ARTIKALA

 • Cijene su u web trgovini za sada izražene u hrvatskim kunama (Kn), a od 5. rujna 2022. godine će biti iskazane dvojno u hrvatskim kunama i Eurima.
 • Konačna cijena na narudžbi koja se generira na ovaj način i cijena koju kupac dobije na ponudi i računu može odstupati u par lipa. Do toga može doći kod zbrajanja eventualnih popusta i odstupanja u izračunu aplikacije shop-a s korisničkom aplikacijom tvrtke Detox-eko.
 • Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Detox-eko unaprijed ispričava svojim kupcima i biti će prisiljen obavijestiti ih o nastaloj situaciji, npr. pogrešnoj cijeni za određeni proizvod ili nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.
 • Prava i jedina vjerodostojna ukupna cijena za uplatu je cijena koju kupac dobije u obliku ponude od strane djelatnika prodavatelja tvrtke Detox-eko. Ako kupcu ne odgovaraju cijene koje dobije od našeg djelatnika kroz zvaničnu ponudu na taj način ne mora prihvatiti ponudu.
 • Tvrtka Detox-eko zadržava pravo na promjene cijena, a maloprodajne cijene izražene u web trgovini se mogu razlikovati od veleprodajnih.

DOSTAVA I OTPREMA

 • Tvrtka Detox-eko dostavlja naručenu robu u dogovoru s kupcem obično u roku od 48-72h (2-3 radna dana) bilo vlastitim vozilima ili nekim od kurirskih službi (Hrvatska Pošta, GLS).
 • Uvjeti dostave i cijene su definirani cjenikom dostave, a cijena je iskazana u košarici kod kupnje proizvoda. Cijenu dostave za sve narudžbe do 399,99 kn snosi kupac i ona iznosi 28,00 kn za kupce unutar Republike Hrvatske, a za kupce van Hrvatske iznosi 130,00kn. Ako narudžba iznosi preko 400,00kn kupci unutar HR ne plaćaju dostavu.
 • Roba se pakira, tj. slaže u kutije ili koverte i otprema na uobičajen način. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Napominjemo kako dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu. Mole se kupci da prilikom preuzimanja pregledaju paket te odbiju preuzeti paket ukoliko je isti oštećen. Svojim potpisom pri preuzimanju, kupac potvrđuje da je preuzeo paket u neoštećenom stanju te dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja. Detox-eko zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova u slučajevima kada kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga.
 • Informacije o tome gdje se pošiljka nalazi i što se s njom događa potrošač može dobiti u svakom trenutku korištenjem „Track&Trace“ elektronske usluge dostavne službe.

PLAĆANJE

 • Plaćanje robe za pravne osobe po ponudi virmanom ili e-bankarstvom, a za fizičke osobe po ponudi uplatnicom, e-bankarstvom ili gotovinom (pouzećem). Robu isporučujemo kad uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu. Odgoda plaćanja je moguća uz prethodno posebno dogovorene uvjete s Detox-eko.
 • Ukoliko se uplata izvršava iz inozemstva, sve troškove transakcija snosi kupac a kod plaćanja u stranoj valuti obračunava se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

Podatci za uplatu:

Korisnik: DETOX-EKO d.o.o.
IBAN: HR8924840081135033965
MODEL: 02
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: datum plaćanja
OPIS PLAĆANJA: broj ponude

Podatci za plaćanje iz inozemstva:

Korisnik: DETOX-EKO d.o.o.
IBAN: HR8924840081135033965
SWIFT: RZBHHR2X
MODEL: 02
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: datum plaćanja
OPIS PLAĆANJA: broj ponude

ZA SADA NE MOŽETE KORISTITI KREDITNE KARTICE PRILIKOM PLAĆANJA U OVOJ INTERNET TRGOVINI!

REGISTRACIJA KORISNIKA

 • Web shop tvrtke Detox-eko možete pregledavati, stavljati artikle u košaricu i sl. bez prethodno obavljene registracije, a kako bi ste izvršili konkretnu narudžbu morate biti registrirani.
 • Kupac sam određuje svoje korisničko ime i lozinku bez koje ne može pristupiti narudžbi. Kupac je sam odgovoran za podatke koje popunjava prilikom registracije. Kupac sam mora čuvati svoje podatke o korisničkom imenu i lozinki u tajnosti i ne davati iste na uvid i korištenje drugim osobama. Ako kupac sumnja da netko drugi može koristiti ili koristi njegove podatke treba što prije kontaktirati tvrtku Detox-eko te zamijeniti stare podatke novima. Kupac je odgovoran za sve narudžbe i druge radnje nastale pod njegovom lozinkom.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

 • Tvrtka Detox-eko se obvezuje da će sve podatke do kojih dođe prilikom registracije korisnika ili na bilo koji drugi način čuvati u tajnosti i da ih neće koristiti u nikakve druge svrhe. Podatci su dostupni samo djelatnicima kojima su nužni u poslovanju.

IZMJENE PRAVILA I UVJETA KORIŠTENJA

 • Detox-eko ostavlja sebi za pravo izmijeniti pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Ako dođe do promjena i izmjena istih obavijestiti ćemo sve korisnike putem e-maila koje ste nam ostavili prilikom registracije.

OSTALI TROŠKOVI NASTALI KORIŠTENJEM OVIH STRANICA

 • Tvrtka DETOX-EKO ne snosi nikakvu odgovornost nastalu eventualnim dodatnim troškovima korištenja ovih stranica kao što su telefonski račun i slično.

VRIJEME KADA MOŽETE NARUČITI ROBU

 • Ovaj Web-shop (internet trgovina, on line trgovina i slično) je zamišljen da našim postojećim i budućim kupcima omogući jednostavan, brz i ugodan način naručivanja robe iz našeg asortimana. Isto tako kupcu daje mogućnost točnog uvida cijene robe koju želi kupiti. Naručivanje putem ovog web shopa je moguće 24h dnevno 7 dana u tjednu. Kada pristupate naručivanju u vrijeme kada naša tvrtka ne radi očekujte kontakt vezan uz Vašu narudžbu najkasnije drugi radni dan.

REKLAMACIJE I POVRAT ROBE

 • Nezadovoljni ste proizvodom kojeg ste kupili na našoj stranici? Obratite nam se s povjerenjem i Vašu ćemo reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku.
 • Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake:
 • Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na detox-eko@outlook.com, telefonski na +385 98 444047
 • Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu. Kod povrata robe kupac snosi troškove dostave.
 • Mi ćemo Vam poslati potvrdu primitka reklamacije i temeljem Vašeg opisa reklamacije, informaciju ovisno o tome može li se proizvod zamijeniti za novi ili može li se za proizvod vratiti novac.
 • U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, kad proizvod stigne na našu adresu šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 3-4 radna dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na +385 98 444047.
 • Ako je pošiljka oštećena u transportu i oštećenja su vidljiva pri preuzimanju pošiljke u tom vas slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate i molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Prilikom preuzimanja robe provjerite količinu i vrstu robe i da li se slažu s računom i Vašom narudžbom. Reklamacije po osnovi krivo naručene robe ne uvažavamo pa Vas molimo da prilikom narudžbe dobro proučite što ste naručili, te ako imate bilo kakve nedoumice slobodno nas kontaktirajte telefonom.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

 • Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Detox-eko za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Detox-eko te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Detox-eko i Krajnjeg korisnika.
 • Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe, ispunivši standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora. Klik na Obrazac_za_jednostrani_raskid_ugovora
 • Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.
 • U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.
 • Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način Krajnji kupac se može obratiti Detox-eko na info broj ili mail adresu detox-eko@outlook.com radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 • Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to u roku četrnaest (14) dana od primitka robe. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.
 • Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.
 • Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.
 • Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu: detox-eko@outlook.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Potrošač može, po vlastitom izboru koristiti i ispuniti obrazac za jednostrani raskid ugovora klikom na Obrazac_za_jednostrani_raskid_ugovora
 • Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu: Detox-eko, Logorište 31B, 47 000 Karlovac.
 • Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.
 • Kupac je dužan proizvod koji vraća prodavatelju vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom i sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.
 • Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.
 • Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte kupca. Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Detox-eko mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je isti platio na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.
 • Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:
 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
 • Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA: Klik na Obrazac_za_jednostrani_raskid_ugovora

PISANI PRIGOVORI, POVRAT, ZAMJENA

 • U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Detox-eko, a navodimo dvije moguće situacije vašeg nezadovoljstva:
 • U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
 • Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe kako je proizvod koji ste dobili neodgovarajući ili isteklog roka trajanja molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za drugi.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 • Molimo potrošače da sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, pošalju Detox-eko putem elektroničke pošte na detox-eko@outlook.com ili poštom na adresu: Logorište 31B, 47000 Karlovac.
 • Prilikom podnošenja prigovora koji nije upućen elektroničkom poštom bitno je navesti točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi kako bi Detox-eko bio u mogućnosti dostaviti Vam odgovor u zakonskom roku.
 • Odgovor na prigovor potrošača Detox-eko zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
 • Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

 • U slučaju eventualnog spora Detox-eko i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem.
 • Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava, osim ako primjenjivi propisi ne propisuju drugačije. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.
 • Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

MATERIJALNI NEDOSTACI

 • Detox-eko jamči i potpuno odgovara za sve materijalne nedostatke proizvoda iz asortimana web-trgovine.
 • Nedostatak postoji ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata. Ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane. Kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti. Ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).
 • Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
 • Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača, a to je uklanjanje nedostatka, predaja drugog proizvoda bez nedostatka ili sniženje cijene.
 • Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
 • Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
 • Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

JAMSTVO

 • Ukoliko proizvodi koji se prodaju putem web shopa www.detox-eko.hr imaju garanciju. Svaki proizvođač propisuje uvjete pod kojima se daje garancija na proizvod
 • Način korištenja, tehničke upute, upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod ili nalijepljene na ambalaži u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te Detox-eko smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
 • Ukoliko proizvod ima jamstvo i na proizvodu se pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Za download pdf obrasca klikni na Uvjeti prodaje Detox-eko

Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon +385 98 444047 ili putem e-maila: detox-eko@outlook.com